Meer informatie over WOL voor Onderwijs in Burkina Faso (Stichting)

WOL voor Onderwijs in Burkina Faso (Stichting)

Deze transparantie pagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres. Stichting GeefGratis maakt dit GRATIS mogelijk voor aangesloten goede doelen. Goede doelen kunnen dus aan de ANBI wetgeving voldoen door onderstaande transparantie pagina volledig en juist in te voeren in de database van Stichting GeefGratis via het CMS systeem binnen Geef.nl. Ook voor goede doelen die geen ANBI zijn is het verstandig deze informatie te publiceren zodat ook zij het publiek via geef.nl van deze informatie voorzien. Goede doelen zijn niet verplicht deze data via geef.nl te delen of in te voeren.

1. Naam organisatie

WOL voor Onderwijs in Burkina Faso (Stichting)

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 816788637
KvK Nummer: 41240665

3. Internet adres

http://www.stichtingwol.com

4. Contact

Bezoekadres
Kapelweg 6A
1906EA Limmen

Email:
Telefoonnummer: 0031725052680

5. Doelstelling

De visie van WOL is gebaseerd op solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden en de internationaal erkende mensenrechten waarin is vastgelegd dat ieder mens recht heeft op vrede, veiligheid en bestaanszekerheid. WOL wil een steentje bijdragen door de levensomstandigheden van de plattelandsbevolking van Burkina Faso te verbeteren en hen te ondersteunen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om zo hun eigen bestaanszekerheid te kunnen realiseren.

7. Bestuurders

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie Datum in dienst
Yvonne   Zomerdijk-Vermeer Voorzitter 01/09/1992
Dineke   Vahl Bestuurslid 01/08/2004
Johanna   Klein Secretaris 03/09/2007
Trudi   Meijer-Koot Penningmeester 01/09/2008
Gerrel   Wissink Bestuurslid 01/02/2012
Eric   Ido Bestuurslid 01/02/2015

8. Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. In beperkte mate kunnen onkosten vergoed worden.

9. Activiteiten

WOL ondersteunt drie projecten van DSF in Burkina Faso:

Onderwijscomplex Zoodo: realiseren van een onderwijscomplex annex kenniscentrum voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs en de kwaliteitsverbetering van basisonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs om zo het onderwijs beter toegankelijk te maken voor de (kansarme) plattelandsjeugd.
Schapen voor schoolmateriaal: door middel van het sponsoren van een schaap voor 50 euro kan een kind de basisschool afmaken.
Scholieren en studentenfonds: door minimaal 4 jaar voor 350 euro per jaar een scholier te sponsoren kan een jongere voortgezet onderwijs of lager beroepsonderwijs volgen. Jongeren die het goed doen, ondersteunen we bij hun vervolgstudie.

ANBI logo + transactie status HTML embed code

Kopieer onderstaande embed code zodat u het ANBI logo inclusief de transparantie status kunt plaatsen op uw eigen website. De gekopieerde HTML broncode moet in de HTML broncode binnen uw website geplakt worden. Het plaatje linkt naar de transparantie pagina binnen geef.nl en wordt dagelijks vernieuwd met de juiste datum.


WOL voor Onderwijs in Burkina Faso (Stichting) logo

Geregistreerd bij

CBF-Erkend Goed DoelANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van WOL voor Onderwijs in Burkina Faso (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 597,30

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op WOL voor Onderwijs in Burkina Faso (Stichting) | geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van WOL voor Onderwijs in Burkina Faso (Stichting) opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 41240665
RSIN Nummer: 816788637
GeefGratis Nummer: 355